Print-MagicСмяна на чипа на мастилници Canon PGI-525, CLI-526

 

Oригиналният чип е закрепен за патрона посредством два отвора и двe малки заварени точки. Десния отвор е затворен, а левия е отворен (снимка 1). Трябва да се отстрани внимателно с макетен нож само  дясната точка и да се издърпа чипа от касетата (снимка 2)

Поставете двойно залепящото лепило на новата касета на оставеното място за поставяне на чипа, поставете чипа отгоре първо отворената страна лявата и после натиснете дясната страна за да закрепите чипа.

Най-добре сменяйте чиповете последователно за да не се разбъркат, т.к. сваленият чип от оригиналната касета трябва да се постави на същия цвят съвместима, примерно чипът от жълтата оригинална касета трябва да се постави на жълтата съвместима касета.