Print-Magic 

Общи условия

 

1. Авторско право

 

Всички права са запазени. Авторското право върху този уеб сайт и авторското право върху материалите, предлагани на този уеб сайт, е собственост на Print-Magic-EU. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение . Материалите, намиращи се на този уеб сайт не може да се възпроизвеждат, размножават, копират, разпространяват, модифицират, изтеглят или експлоатират по друг начин за каквато и да била комерсиална употреба без предварително писмено одобрение от Print-Magic-EU.

 

2. Търговски марки

 

Всички търговски марки, имена на продукти, имена на компания и логота, показани на уеб сайта, са собственост на техните съответни собственици и са използвани с описателна цел.

 

3. Освобождаване от отговорност

 

Print-Magic-EU прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта. Print-Magic-EU запазва правото да променя този документ, описание на продуктите и услуги по всяко време, без известие или задължение.

 

4. Конфиденциалност

 

Print-Magic-EU се отнася много сериозно към конфиденциалността на потребителите на уеб сайта и защитата на Вашите лични данни. Поръчката на продукти или услуги от print-magic.eu изисква въвеждане на минимални лични данни от клиентите, необходим за реализиране на поръчката. Print-Magic-EU не разгласява и не продава никаква информация за клиентите си на трети лица под какъвто и да е предлог и под каквато и да е форма. Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на потребителите няма да бъде предоставяна за рекламни кампании на трети лица.

 

5. Връзки към уебсайтове на трети страни

 

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Print-Magic-EU няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

6. Връзка към print-magic.eu

 

Не е необходимо разрешение за  добавяне на връзка към  уеб сайта. Сайт с връзка към  Print-Magic-EU не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.